2010

Навчальні посібники та методичні розробки:

1.Буракова С.О., Супрович М.П., Беркещук І.С., Замойська К.В., Дуганець В.І., Супрович Т.М. Дипломне проектування. Розділи з охорони праці: навчальний посібник / За ред. С.О. Буракової. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2010. – 360 с.

2.Гуменюк І.Д. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізіологія рослин» для студентів природничого факультету: методичні вказівки. – Кам’янець-Подільський, 2010. – 78 с.Короткий тлумачний словник-довідник: Техноекологія / Душанова Т.В., Гаращук І.В., Любінська Л.Г. – Кам′янець-Подільський, 2010. – 233 с.

3.Козак М.І., Рубановська І.А. Методичні розробки до лабораторних робіт з дисципліни «Ботаніка. (Анатомія та морфологія рослин)» І семестр. Кам'янець-Подільський, 2010. – 80с.

4.Козак М.І., Рубановська І.А. Методичні розробки до лабораторних робіт з дисципліни «Ботаніка. (Анатомія та морфологія рослин)» ІІ семестр. Кам'янець-Подільський, 2010. – 68 с.

5.Літопис НПП «Подільські Товтри». Т. 14. / за ред. Любінської Л.Г., Кучинської О.П. – ПП Мошинський, 2010. – 312 с.

6.Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» / Укладачі: Т.В. Душанова, Любінська Л.Г. – Камянець-Подільський : К-ПНУ, 2010. – 102 с.

7.Природа унікального краю – Малого Полісся / під ред. Т.Л.Андрієнко. – Кам’янець-Подільський: вид-во ПП Мошинського В.С., 2010. – 252 с.

 

Статті в українських наукових виданнях:

1.Гапон С.В., Любінська Л.Г., Рябий М.М. Епілітні мохоподібні НПП «Подільські Товтри» та їх участь в утворенні угруповань // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні засади у загальноосвітній та вищій школі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (присвясена пам’яті видатних вчених-ботаніків, які працювали в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна ) /за ред.. М.В. Гриньової. Полтава: Друкарська майстерні, 2010.

2.Гордій Н.М. Функціональна роль та практичне значення комах ряду Лускокрилі (Lepidoptera) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – С.123-127.

3.Гордій Н.М. Географічне поширення денних лускокрилих (Lepidoptera) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський:

4.Гордій Н.М. Екологічна класифікація денних лускокрилих (Lepidоptera, Diurna) Кам’янецького Придністров’я // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2. – С. 72-80.

5.Гордій Н.М. Денні лускокрилі Lepidoptera, Diurna водно-болотного угіддя міжнародного значення «Бакотська Затока» // Подільський природничий вісник. – – Вип. 1.

6.Гордій Н.М. Денні лускокрилі (Lepidoptera, Diurna) атолоподібних товтр НПП «Подільські Товтри» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – № 4. – С. 67-73.

7.Гордій Н.М., Бондар О.І. Фауна денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) Білогірського району // Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, майбутнє, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 611-614.

8.Григорчук А.А., Матвєєв М.Д. Орнітофауна лісосмуг Кам’янецького Придністров’я // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Вип. 2. – С. 68-77.

9.Гуменюк І.Д. Особливості розподілу фітогормонів як компонентів цілісної системи у Persicaria amphibia (.) за різних умов водозабезпечення //

10.Гуменюк І.Д. Активність гібереліноподібних речовин як регуляторів адаптивних реакцій Persicaria amphibia (.) // Подільський природничий вісник. – – Вип. 1.

11.Гуменюк І.Д. Роль фітофізіолога Н.Т. Гаморака в розвитку біологічної науки на Поділлі // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 143-146.

12.Гуменюк І.Д.Адаптивні реакції у рослин Persicaria amphibia (L.) delarbre в залежності від умов зростання // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2. – С. 61-67.

13.Гуменюк І.Д. Науково-дослідна діяльність у формуванні світогляду студентів природничого факультету // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – С. 345-349.

14.Гуменюк І.Д., Оптасюк О.М. Екологічні аспекти у дослідженнях М.Г. Холодного та напрямки їх подальшого розвитку // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2. – С. 56-61.

15.Гуменюк І.Д., Маменко Т.П., Мусатенко Л.І. Інтенсивність виділення етилену органами Persicaria amphіbia (.) за різних умов водозабезпечення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – № 4. – С. 67-75.

16.Дребет М.В. Знахідка гнізда вовчка сірого (Myoxus glis. 1766) в печері «Юдік», НПП «Подільські Товтри». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 1. – 232 с.

17.Казанішена Н.В. Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання школярів / Н.В.Казанішена // Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. – 2010. – № 51. – С. 45–48.

18.Казанішена Н.В. Застосування дискусій при викладанні дисципліни “Еволюційне вчення // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2. – С. 362-364

19.Казанішена Н.В. Методи формування емоційно-ціннісного ставлення студентів до природи // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2. – С.365-374.

20.Казанішена Н.В. Застосування тестів у діагностиці екологічної культури студентів / Тестування як метод педагогічного контролю успішності студентів : наук.-метод.збірник. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 85 – 91.

21.Казанішена Н.В. Розвиток спостережливості як основи формування ціннісного ставлення студентів до природи // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 234-236.

22.Козак М.І.Повітряно водна рослинність Західного Поділля (клас Phargmito-Magnocaricetea, порядок Nasturtio-Glycerietalia) // Подільський природничий вісник. – – Вип. 1.

23.Козак М.І. Повітряно-водна рослинність Західного Поділля (Клас Phargmitо-Magnocaricetea, порядок Magnocaricetalia) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2010. – № 4. – С. 45-56.

24.Козак М.І.// Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2.

25.Козак М.І. Повітряно водна рослинність Кам’янецького Придністров’я (Клас Phargmitо-Magnocaricetea, Порядок Oenanthetalia aquatica) // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2. – С. 25-31.

26.Колодій В.А. До питання ролі вчителів у керівництві науково-дослідницькими роботами учнів // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 381-387.

27.Колодій В.А. До питання формування постави школярів // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Випуск 9. У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 2. – С.199-202.

28.Колодій В.А., Бондар О.І. Особливості навчально-виховного процесу з біології з урахуванням акцентуації характеру учнів // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець –Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 375-380.

29.Колодій В.А., Вальчук М.В., Цимбалюк С.М. До питання зв’язку розпорядку дня та біоритмів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип.2. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,2010. – С. 178-181.

30.Любинський О.І., Федорович Є.І., Сірацький Й.З., Федорович В.В. Природна резистентність корів прикарпатського типу української червоно–рябої молочної породи. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2010. – Вип. 11, № 1 – С. 234-239.

31.Любинський О.І. Селекційно–генетична оцінка прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно–рябої молочної породи за поліморфними системами білків крові. // Науково–теоретичний журнал Біологія тварин – Львів, 2010. – Т. 12, №2.– С.373-378.

32.Любинський О.І. Методологія генетичного поліпшення прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Інформаційний бюлетень завершених наукових розробок ПДАТУ Сучасна наука – аграрному виробництву. – Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С.34-35.

33.Любинський О.І. Селекційно-генетична оцінка природної резистентності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. – 2010. – Вип.5. – С.46-49.

34.Любинський О.І. Оптимізація оцінки та використання бугаїв-плідників прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Зб. наук. праць БНАУ. – 2010. – Вип.3 (72). – С.143-146.

35.Любинський О.І., Каспров Р.В. Морфологічні показники крові бугайців різних генотипів. // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім.С.З.Гжицького. – Львів, 2010. – Т.12, №4 (46). – С. 69-72.

36.Любинський О.І., Мазур Р.В., О.Г. Дикун О.Г., Колосовська Т.В., Бушку О.Г. Сучасні селекційно–генетичні аспекти удосконалення прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно–рябої молочної породи. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Розведення і генетика тварин.– К.: Аграрна наука, 2010.– Вип.44. С.114-117.

37.Любинський О.І., Савчук О.В. Біохімічні показники крові бугайців молочних порід в 12- та 18 місячному віці. // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2010. – Т.12, №4 (46). – С.177-182.

38.Любинський О.І., Сірацький Й.З. Племінна цінність бугаїв прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип.18. Серія ТВППТ– С.113-115.

39.Любинський О.І., Шуплик В.В., Колосовська Т.В., Бушку О.Г. та ін. Газоенергетичний обмін та теплопродукція у тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2010. – Т.12, №4 (46). – С.114-118.

40.Любинський О.І., Шуплик В.В., Ячник Р.В., Калинка А.К. Селекційна оцінка корів прикарпатського внутрішньо породного типу української червоно–рябої молочної породиза екстер’єрними особливостями та тривалістю господарського використання. // Вісник наукових праць Луганського НАУ. – Луганськ, 2010. – №21. – С.92-97.

41.Любінська Л.Г. Охоронюванні види Хмельниччини // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин . Матеріали міжнародної наукової конференції 11-15 жовтня 2010 р., Київ). – Київ: Альтерпрес, 2010. – С. 24-28.

42.Любінська Л.Г. Eqisetum telmatei. на заповідних територіях Хмельниччини // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – С. 267-270.

43.Любінська Л.Г., Рябий М.М., Базь І.О., Ващенко Д.В. Aconitum eulophum. на товтрі «Самовита» в НПП «Подільські Товтри» // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної практичної конференції «Природно-заповідний фонд України» – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Грималів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручник і посібник, 2010. – С. 491 – 494.

44.Любінська Л.Г., Одукалець І.О., Мусієнко М.М. Особливості насаджень Pinus sylvestris L. В НПП «Подільські Товтри» // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2., Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 78 – 86.

45.Любінська Л.Г., Цимбалюк С.В. Навчальна польова практика з ботаніки і освітні компетенції // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.– С. 389-394.

46.Оптасюк О.М. Критичний огляд секції Syllinum . роду Linum. у флорі України // Укр. ботан. журнал. – 2010. – 67, № 3. – С. 405-416.

47.Оптасюк О.М. Географічний аналіз видів роду Linum. (Linaceae) флори України // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2., Вип. 2. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – С. 78-89.

48.Оптасюк О.М. Огляд життєвих форм видів роду Linum. у флорі України // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – імені Івана Огієнка.

49.Оптасюк О.М. Особливості географічного поширення Linum linearifolium. (Linaceae) у флорі України // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Вип. 9. – У 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 2. – С.124-130.

50.Оптасюк О.М. Особливості ультраструктури поверхні листків видів роду Linum . у флорі України // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.– С. 34-41.

51.Оптасюк О.М., Любінська Л.Г. Нові дані до поширення L. basarabicum на території Хмельницької області // Укр. ботан. журнал. – 2010. – 67, № 6. – С. 445-452.

52.О.V.Godlevska, M.A.Ghazali, M.V.Drebet, V.M.Tyshchenko, V.Ju. Martynjuk. // Вісник зоології. – 2010. – Вип. 4. – С. 28-34.

53.Рубановська Н.В. Ценотичні особливості Allium podolicum (. .) ł. на Західному Поділлі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – № 4. – С. 123-138.

54.Рубановська Н.В. Охорона видів роду Аllium . на території України //

55.Рубановська Н.В. Рід Allium l. в колекційних фондах ботанічних садів і дендропарків України // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – імені Івана Огієнка

56.Рубановська Н.В. Фітоценотичні особливості місцезростань представників роду Аllium. у заказнику «Вербецькі Товтри» // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної практичної конференції «Природно-заповідний фонд України» – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Грималів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручник і посібник, 2010. – С. 491-494.

57.Рубановська Н.В. Практичне використання представників роду Allium . // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – С. 345-350.

58.Рубановська Н.В. Аналіз систематичного положення видів роду Allium. території Волино-Поділля // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 42-55.

59.Рубановська Н.В. Географічне поширення видів роду Alluim. на території Поділля // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – імені Івана ОгієнкаВип. 2.

60.Матвєєв М. Д. Людмила Григорівна Любінська (до 50-річчя з дня народження) // Вісник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Природничі науки. – Вип. 2. – С. 436-440.

61.Матвєєв М.Д., Дребет М.В., Сидорчук Ю.В., Тарасенко М.О. Зимова фауна кажанів Гуменецької штольні (НПП «Подільські Товтри») // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – 2010. – С. 124-149.

62.Супрович Т.М. Дослідження поліморфізму гена BoLA - DRB3 у корів сприйнятливих та резистентних до маститівНауковий вісник ветеринарної медицини: Зб.наук. праць.– Біла Церква. 2010.–Вип. 6 (79).– С. 115-118.

63.Новосад В.В., Крицька Л.І., Любінська Л.Г. Аутфітосозологічний кадастр раритетних видів НПП «Подільські Товтри» (біоморфологічні, еколого-ценотичні, нозологічні та екотопологічні аспекти) // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної практичної конференції «Природно-заповідний фонд України» – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Грималів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручник і посібник, 2010. – С. 454 – 460.

64.Супрович Т.М., Єрьоміна І.Матеріали 4 Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції „Перші наукові кроки”. – 14-15 квітня 2010 рокуКам.-Подільський.-2010.- С.469.

65.Супрович Т.М., Свєтлічкіна С.Матеріали 4 Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції „Перші наукові кроки”. – 14-15 квітня 2010 рокуКам.-Подільський.-2010.-С.489.

66.Тарасенко М.О. Особливості відлову птахів родини Сорокопудові // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 9. В 5-ти томах. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т.2. – С. 163-165.

67.Тарасенко М.О. Роль белігеративних споруд у збереженні біорізноманіття тваринного світу НПП «Подільські Товтри» // Матеріали наукової конференції молодих вчених, присвяченої 92-й річниці від дня заснування К-ПНУ імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.»  2010. – №2. – С. 229–230.

68.Тарасенко М.О. Структура пташиного населення лісу та узлісних екотонів на прикладі лісового урочища «Панівецька дача» Борщівського району Тернопільської області // Вісник К-ПНУ ім. І. Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : ПП «Мошинський В.С.», 2010. – Вип. 2. – С. 96–103.

69.Тарасенко М.О., Матвєєв М.Д., Дребет М.В. Орнітоценоз лучно-чагарникових ділянок природозаповідного фонду Західноподільського Придністров’я в межах НПП «Подільські Товтри» // Вісник К-ПНУ ім. І. Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 104–115.

70.Шиян Н.М., Оптасюк О.М., Зав’ялова Л.В. Колекція Ж.Е. Жілібера у гербарії KW // Укр. ботан. журнал. – 2010. – 67, № 5. – С. 234-242.

 

Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях:

1.Дребет М.В.

2.Любинський О.І. Селекционно–генетические аспекты формирования и консолидации прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы. // Сборник работ молодых учених "Молодые ученые в решении актуальних проблем науки". – Владикавказ,2010. – С.193–195.

3.Любинський О.І. Особенности генетического улучшения прикарпатского внутрипородного типа украинской красно–пестрой молочной породы. // Тезисы докладов международной научно–практической конференции "Инновационные технологии в животноводстве". – Жодино, 2010. – С.82–84.

4.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

5.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.Авратин

6.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводнх прудах около с. // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 26.

7.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

8.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

9.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

10.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в каньоне р.Тернавка // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 27.

11.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

12.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

13.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

14.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на сельхозполях в окрестностях с. Грицев // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 29.

15.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

16.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на территории гидрологических заказников «Староконстантиновсикй» (р.Случ) и «Икопотский» (р.Икопоть) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 30.

17.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в орнитологическом заказнике «Великоберезнянский» (р.Хомора) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 30.

18.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю.

19.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в гидрологическом заказнике «Моломолинецкий» (р.Хомора) и «Икопотский» (р.Икопоть) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 31.

20.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в орнитологическом заказнике «Ярославский» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 32.

21.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в гидрологическом заказнике «Башта» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 32-33.

22.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на Щедровском водохранилище // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 33.

23.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц в гидрологическом заказнике «Христовский» // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 33.

24.Матвеев Н.Д., Тарасенко М.А., Дребет М.В.., Мартынюк В.Ю. Учеты птиц на рыборазводных прудах «Новая Синявка» (р. Иква) // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Август 2009 г. – Вып. – 5. – С. 33.

25.Супрович Т.М., Рузина М.Н., Сулимова Г.Е. Полиморфизм гена BoLA-DRB3 в популяциях украинской черно-пёстрой породы в связи с устойчивостью к лейкозу и маститам. Сельскохоз. Биология. - Москва. - 2010.- С. 65-71.

 

Тези доповідей:

1.Гуменюк І.Д. Морфо-фізіологічні особливості Persicaria amphibia (.) за різних умов водозабезпечення // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали міжнародної конференції молодих учених (Ялта, 21-25 вересня, 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 344.

1.Дребет М., Червоний Є. "Раціон живлення пугача (Bubo bubo.) у межах верхньої течії р. Дністер". Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20-21.04. 2010 р.). – Київ, 2010. – 62 с. – (Зоологічний кур’єр, № 4.). — http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ10-abstr.pdf.

2.Drebet M.V.A case of albinism in Reed Bunting. M.V. Drebet. – Berkut. 18 (1–2). 2009. – P. 44

2.Козак М.І., Федорчук І.В. Прогноз змін рослинного покриву водойм Західного Поділля // Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали міжнародної конференції молодих учених (Ялта, 21-25 вересня, 2010 р.). – Сімферополь, 2010. – С. 227-229.

3.Kolodiy V.A., Kagalo A.A. Schivereckia podolica (.) . І

4.Lyudmila G. LyubinskaHyssopus officinalis. Colutea arborescens// . . – - & , , 29 -01 2010. – . . – : .. , . – 2010. – . 51-52.

5.Любинський О.І., Дорофєєв Д.Ю. Відтворювальна здатність корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми, перспективи– Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С.169-172.

6.Любинський О.І., Сірацький Й.З. Особливості формування племінної цінності бугаїв прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми, перспективи– Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С.171-173.

7.Любинський О.І., Шуплик В.В. Рибний ринок України. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стан та перспективи використання водного басейну Поділля: промислові, екологічні, туристичні аспекти". – Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С.56-57.

1.Любинський О.І., Сірацький Й.З. Методологія генетичного поліпшення прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи. // Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УААН Валерія Петровича Бурката. – К.: Аграрна наука, 2010. – С.109-110.

2.Любинський О.І., Каспров Р.В., Дорофеєв Д.Ю. Особливості самостійного вивчення дисципліни "Генетика сільськогосподарських тварин з біометрією". // Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців-аграріїв навчальних закладах вищої та професійної освіти". – Кам’янець-Подільський, 2010. – С.175-176.

8.Матвєєв М.Д. Все життя Каленика Івановича Геренчука // Географічні засади вирішення регіональних проблем: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 18-19 листопада 2010 р. / за загальною редакцією Процика І.Г. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 6-7.

9.Матвєєв М.Д. Результати моніторингу чисельності птахів у заказнику загальнодержавного значення «Панівецька дача» (Хмельницька обл.) // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнародної практичної конференції «Природно-заповідний фонд України» – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Грималів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручник і посібник, 2010. – С. 691-693 с.

10.Оптасюк О.М., Андрик Є.Й. Генріх Сабранський та його вклад у розвиток ботанічних досліджень Карпат // Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: Мат.-ли міжнар. наук. конф., присв. 130-річчю від дня народження А. Маргіттая (16-18 вересня 2010, мм. Мукачево-Берегово, Україна). – Ужгород: Карпати, 2010. – С. 147-149.

11.Optasyuk O., Korotchenko I. -Linum. Ukraine // . . – - & , , 29 -01 2010. – . . – : .. , . – 2010. – . 51-52.

12.Оптасюк О.М. Секція Linum роду Linum. у флорі України // Акт. пробл. ботан. та екол. – Мат.-ли міжнар. конф. молодих учених (21-25 вересня, 2010, м. Ялта). – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – С. 131-133.

13.Придеткевич С.С., Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О. Орнтіофауністичні комплекси антропогенних ландшафтів Поділля // Географічні засади вирішення регіональних проблем: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 18-19 листопада 2010 р). – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 26-28.

14.Рубановська Н.В., Гордій Н.М. Аналіз віталітетної та вікової структури популяції Allium obliquum. Устянського заказника // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (21-25 вересня 2010 р., м. Ялта). – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2010. – С. 279-280.

15.Тарасенко М.О. Аналіз кормових запасів сорокопуда сірого (Lanius excubitor .) в умовах Поділля // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20-21.04 2010 р.). – Київ, 2010. – с. 53. – (Зоологічний кур’єр, №4.) – //../10-.