Експедиції

1997 р.

Перша студентсько-викладацька наукова експедиція з дослідження видового різноманіття флори та фауни Національного природного парку відбулась на другий рік після створення національного парку – в квітні-липні 1997 році і несла символічну назву – «Товтри-1997». Це був 7-денний піший перехід протяжністю 34 кілометри, який пролягав по Товтровому кряжу від смт. Сатанів до с. Свіршківці. В експедиції взяли участь 20 студентів, 1 викладач Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, 4 науковця Національного природного парку «Подільські Товтри». Мета експедиції полягала в дослідженні видового різноманіття товтрового кряжу та прилеглих територій, виявлення локалітетів зростання та проживання рідкісних видів рослин та тварин.

 

1998 р.

Друга студентсько-викладацька експедиція на теренах національного парку відбулась в 1998 р. та пролягала вздовж західної межі парку по р. Збруч, від с. Ніверка до с. Завалля. Протяжність маршруту склала 30 кілометрів. Слід відмітити, що в експедиції окрім працівників парку, студентів та викладачів університету взяли участь представники спелеологічного клубу з м. Хмельницький. Загалом в експедиції взяло участь 25 чоловік. Під час експедиції була проведена робота з інвентаризації флори та фауни долини р. Збруч та здійснено опис фауни рукокрилих карстових печер «Атлантида» та «Малишка-Киянка».

 

2000 р.

Експедиція 2000 року проходила поблизу с. Черче, в долині р. Смотрич. У ній взяли участь 18 студентів унверситету, 1 викладач К-ПДПУ, 3 працівників НПП «Подільські Товтри», 1 волонтер Корпусу Миру (США) та 2 науковців Інституту екології Карпат (м. Львів). Студенти на чолі з викладачами та працівниками парку провели роботу з дослідження орнітофауни регіону; іхтіофауни середньої течії р. Смотрич; дендрофільної теріофауни; фауни рукокрилих природних карстових утворень долини р. Смотрич. В експедиції брали участь науковці Інституту екології Карпат (м. Львів), які здійснили інвентаризацію флори Чемеровецьких товтр.

 

2001 р.

В 2001 році студентсько-викладацька наукова експедиція відбувалась в південно-східній частині національного парку на березі р. Дністер, поблизу Бакотської затоки. Це була спільна експедиція Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету та Київської аграрної академії. В ній взяли участь 24 студенти, 2 викладачів К-ПДПУ, 1 викладач Київської аграрної академії та 3 науковців НПП «Подільські Товтри». Під час експедиції була проведена робота з дослідження орнітофауни та фауни рукокрилих. В долині р. Дністер була обстежена та картографована колонія бабаків.

 

2002 р.

Експедиція 2002 року проходила в ландшафтному заказнику загальнодержавного значення "Совий яр", який розміщений в долині р. Студениця. В ній взяли участь 15 студентів, 2 викладачів, 2 науковців національного парку. Під час експедиції було охоплено великий район дослідження. Проводилась робота з вивчення орнітофауни та теріофауни регіону. Студенти опановували методику встановлення "павутинних" сітей, відлову та кільцювання птахів. Особливий інтерес у студентів викликали  дослідження просторово-структурного розподілу птахів-норників в долинах річок Студениця та Дністер; визначення фауни рукокрилих  карстових печер в долині р. Студениця; проведення нічних обліків птахів ряду Совоподібні.

 

2003 р.

В травні 2003 року науково-дослідна експедиція з дослідження видового різноманіття фауни безхребетних та фауни хребетних річкових долин відбулась в ландшафтному заказнику загальнодержавного значення «Княжпільський» в долині р. Тернава. В експедиції взяли участь 1 викладач КПДУ та 16 студентів.

 

2005 р.

В 2005 році відбулась викладацько-студентська експедиція «Дністер-2005», яка проходила в долині р. Дністер в околицях с. Рогізна. Вона була присвячена вивченню орнітофауни штучних лісових насаджень та лучно-чагарникових ділянок на схилах р. Дністер в межах ботанічного заказника місцевого значення «Наддністрянський». В експедиції взяли участь 14 студентів та 2 викладача К-ПДУ.

 

2006 р.

В травні 2006 року науково-дослідна експедиція проходила в урочищі «Сурженецький яр». В експедиції взяли участь 3 викладачів КПДУ та 14 студентів. Було обстежено долини річок Тернава та Гниловодка з метою встановлення видового складу та чисельності птахів даного регіону. Зібрано колекцію сирфід.

 

2007 р.

В квітні 2007 року відбулась водна експедиція «Збруч-2007». Експедиційний маршрут являв собою сплав за течією на двох шестимісних катамаранах і пролягав від смт. Скала-Подільська (Тернопільска обл.) до с. Завалля (Хмельницької обл.). Маршрут пролягав по західній межі Національного парку. Його протяжність складала 56 кілометрів. В експедиції взяло участь 9 викладачів та 3 студентів природничого факультету К-ПДУ. За мету експедиції було поставлено дослідження стану долини річки Збруч в середній течії, як потенційного об’єкту регульованої рекреації в межах природоохоронної території.

В квітні-травні 2007 року відбулась експедиція «Товтри-2007», яка була присвячена 10-й річниці експедиційних виїздів на теренах НПП «Подільські Товтри». Це був 5-денний піший перехід протяжністю 46 кілометри, який пролягав по Товтровому кряжу від смт. Сатанів до с. Вишневчик. В експедиції взяли участь 9 студентів, 8 викладачів К-ПНУ, 2 науковців Національного природного парку «Подільські Товтри», 2 державних службовці Хмельницького відділення екобезпеки. Мета експедиції полягала в дослідженні видового різноманіття тваринного та рослинного світу північної частини національного парку, виявлення рідкісних рослинних угруповань лісових масивів та степових ділянок.