Календар конференцій на природничому факультеті в квітні-травні 2017 р.

Студентам, магістрантам, аспірантам та викладачам природничого факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка: календар подачі тем та матеріалів до конференцій та збірників праць в квітні-травні 2017 р.