Наукова робота студентів

2013 р.

 

1.Адамович М. Аналіз Viscumalbum. (Viscaceae) у флорі Кам’янецького Придністров’я / М. Адамович // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 5-7.

2.Андрухівський В. Ефективність використання методики і занять на профілакторі Євмінова з метою оптимізації функцій хребта в учнів 8 класів / В. Андрухівський // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 31-34.

3.Бачинська М. Перспективи використання Malus domestica Borcкh. як біоіндикатора в місті Кам’янці-Подільському / М.М. Бачинська // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 7-10.

4.Белінська М. Формування дослідницьких компетентностей учнів у процесі гурткової роботи Кам’янець-Подільським еколого-натуралістичним центром учнівської молоді / М. Белінська // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 58-60.

5.Бугай Р. Екологічна структура орнітоценозів та природоохоронний статус птахів гідрологічного заказника місцевого значення «Грабарівський» / Р. Бугай // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 7. – С. 93-94.

6.Вапнична О. Комп’ютерні технології у навчально-виховному процесі студентів природничих спеціальностей / О. Вапнична // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 60-64.

7.Водоп’янова Ю. Вища водна флора долини р.Смотрич в межах м. Городок / Ю. Водопянова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 10-12.

8.Гаврилюк В. Предметно-тематична спрямованість навчальних інтересів студентів на заняттях з географічних дисциплін /В. Гаврилюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 64-68.

9.Гарбар В. Картографічне забезпечення в дослідженні енергогенеруючих потужностей Хмельницького Придністер’я / В. Гарбар // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 76-78.

10.Гичка С.В. Формування екологічної культури старшокласників у процесі навчання екології / С. Гичка // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 68-70.

11.Головата М. Біорізноманіття мохоподібних м.Кам`янця-Подільського та його околиць / М. Головата // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С.13-16.

12.Горбуленко В. Туристично-рекреаційний потенціал басейну річки Студениця / В. Горбуленко // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 82-85.

13.Гордійчук К. Проблеми питного водопостачання м. Кам’янця-Подільського / К.Л. Гордійчук, М.І. Козак, Т.В. Душанова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 42-43.

14.Гонюк Л. Історико-архітектурні об’єкти річки Жванчик / Л. Гонюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 78-82.

15.Граневська Н. Біоморфологічні та еколого-географічні особливості Elaeagnus аngustifolia . у флорі Староушицької округи Хмельницької області / Н. Граневська // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 16-19.

16.Дужак А. Застосування творчих завдань у навчанні біології учнів основної школи / А. Дужак // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 70-72.

17.Захарова Р. Проблеми дослідження компонентів ландшафтного різноманіття (на прикладі басейну р. Смотрич) / Р. Захарова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 85-87.

18.Касап І. Ландшафтна структура річки Руска / І. Касап // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 87-91.

19.Королюк І. Ландшафтна структура річки Руска / І. Королюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 91-93.

20.Кравчишин У. Аналіз особливостей виду Phalacroloma annuum . у антропогенних біотопах Хмельницької і Тернопільської областей / У. Кравчишин // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 19-22.

21.Лискун А. Екологічна небезпека підприємств видобувної галузі / А. Лискун // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 44-46.

22.Лисюк В. Аналіз біотопів гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Озеро Святе» та суміжних територій / В. Лисюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 22-24.

23.Матусяк Т. Еколандшафтний моніторинг структури потенційно-небезпечних об’єктів Городоцького району / Т. Матусяк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 47-49.

24.Меліксетян А. Морфометрична характеристика та статевий диморфізм ящірки зеленої (Lacerta viridis) / А. Меліксетян // Матеріали VIII Міжнародній науковій конференції "Молодь та поступ біології" (Львів, 15-19 квітня 2013 р.). – Молодь і поступ біології: збірник тез VIII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (16–19 квітня 2013 року, м. Львів). – Львів, 2013. – С. 256-257.

25.Меліксетян А. Морфометрична характеристика та статевий диморфізм ящірки зеленої (Lacerta viridis) / А. Меліксетян, Л. Колісник, М. Тарасенко // Матеріали VIII Міжнародній науковій конференції «Молодь та поступ біології» (Львів, 15-19 квітня 2013 р.). – Молодь і поступ біології: збірник тез VIII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (16–19 квітня 2013 року, м. Львів). – Львів, 2013. – С. 255-256.

26.Меликсетян А. . – 2013. – С. 108-110.

27.Олійник В. Екологічна оцінка руслових комплексів річки Смотрич в межах ППЗЗ «Смотрицький каньйон» / В. Олійник // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 49-51.

28.Пацай І. Осінній аспект орнітофауни Барського водосховища/ І. Пацай // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2013.– (друк).

29.Повзенюк В. Гніздова орнітофауна м. Дунаївці /В. Повзенюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 7. – С. 94-96.

30.Поплавська І. Тваринництво Старокостянтинівського району. Проблеми і перспективи розвитку /І. Поплавська // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 94-96.

31.Процюк В. Оцінка стану навколишнього середовища міста Кам’янця-Подільського методом трансплантації лишайників / В. Процюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 51-54.

32.Різник В.Gypsophila altissima . в межах Кам’янецького Придністров’я / // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 24-26.

33.Романюк А. Демографічна характеристика  Кам’янець-Подільського району / А. Романюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 96-100.

34.Савіцька М. Чисельність птахів в смт. Жванець у зимовий період / М. Савіцька // Матеріали ІІ всеукраїнської сОрнітологічні дослідження в Україні (Кам’янець-Подільський, 2013). – С. 18-21.

35.Скрипин С. Кормові запаси сорокопуда сірого Lanius excubitor в осінньо-зимовий період / С. Скрипин // Матеріали ІІ всеукраїнської сОрнітологічні дослідження в Україні (Кам’янець-Подільський, 2013). – С. 11-13.

36.Строжук М. Гіпсометричні параметри ландшафтної структури Красилівського району / М. Строжук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 100-102.

37.Трофанюк К. Демографічна ситуація Красилівського району Хмельницької області / К. Трофанюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 103-104.

38.Франчук М. Дослідження макрозообентосу річки Смотрич /М. Франчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Випуск 7. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський, 2013. – С. 54-57.

39.Фроймчук Л. Йодна недостатність та динаміка розвитку ендемічного зобу у дітей 8 – 10 років в Кам’янець-подільському регіоні / Л. Фроімчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 35-37.

40.Фурман К. Просторовий розподіл гнізд ластівки міської Delichon urbica спального району «Жовтневий» (м. Кам’янець-Подільський) / К. Фурман // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 7. – С. 96-98.

41.Цапова В. Формування пізнавальних інтересів учнів основної школи при вивченні біології / В. Цапова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 73-74.

42.Чебан К. Просторовий розподіл гнізд ластівки сільської Hirunda rustica в с. Перківці Кельменецького р-ну Чернівецької обл. / К. Чебан // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Випуск 7. – С. 98.

43.Швець А. Загальні особливості формування структури ландшафтів Шепетівського району / А. Швець // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – 104-108.

44.Шендибило І. Аналіз дендрофлори призалізничних лісосмуг м. Кам’янця-Подільського / І. Шендибило // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 26-29.

45.Шендибило І. Неврологічні прояви вертеброгенної патології / І. Шендибило //Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 7. – С. 37-41.

46.Шинківська І. Природно-рекреаційні ресурси Підгаєцького району / І. Шинківська // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – 108-111.

47.Юхимчук О. Селитебні антропогенні урочища басейну р. Смотрич / О. Юхимчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – 2013. – Вип. 7. – С. 111-113.