Наукові проекти

Перелік тем, які виконані кафедрами природничого факультету

протягом 2019-2014 рр.

Держбюджетна тема № 0108U008833 «Інвентаризація природних комплексів територій та об’єктів природо-заповідного фонду Хмельницької і Вінницької областей»

Мета: провести флористичні і фітоценотичні дослідження територій та об’єктів природо-заповідного фонду Хмельницької області для створення кадастру ПЗО.

Виконавці: Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О., Козак М.І., Гордій Н.М., Рубановська Н.В., Колодій В.А., Дребет М.В., Ліщук А.В., Касіяник І.П.

Термін виконання: 2009-2010 рр.

Результати: Проведено польові дослідження на території Хмельницької обл. Проаналізовано видовий склад та фітоценози, подано дані для кадастрових форм, здійснено фотографування ПЗО.

 

Держбюджетна тема № 0107U004350 «Теорія та розробка технології моніторингу та менеджменту екосистем НПП “Подільські Товтри”.

Мета: проведення дослідження стану екосистем; проведення популяційних досліджень; опрацювання архівних матеріалів з лісовпорядкування. Проведення оцінки загроз, аналіз стану екосистем, встановлення напрямків антропогенної трансформації. Визначення основних загрози біорізноманіттю НПП «Подільські Товтри». Проведення популяційних досліджень раритетних видів флори та фауни.

Виконавець: кафедри біології та методики її викладання, кафедра географії та екології.

Термін виконання: 2007-2010 рр.

Результати: Здійснено оцінку загроз екосистемам та біорізноманіттю, розроблено класифікаційну схему екосистем різних рівнів, описано созологічний стан раритетів та шляхи охорони екосистем.

 

Грантовий проект ISAR-Єднання: «Сприяння поліпшенню екологічного та соціального стану Китайгородської громади»

Мета: Сприяння сільській громаді у створенні еколого-освітнього центру та еколого-пізнавальної стежки з метою поліпшення екологічного та соціального стану «Китайгородщини»

Виконавці: Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д.

Термін виконання: 2009 р.

Результати: Створено еколого-освітній центр, видано буклет, проведено семінар, розроблено рекомендації зі збереження довкілля Китайгородської округи.

 

Безоплатна тема на замовлення міськвиконкому: «Інвентаризація зелених насаджень м. Кам’янця-Подільського»

Мета: проведення інвентаризації зелених насаджень м. Кам’янця-Подільського для виявлення їх стану.

Виконавець: колектив кафедри біології та методики її викладання.

Термін виконання: 2009-2012 рр.

Результати: проведено визначення видового різноманіття, обстеження стану дерев зеленої зони міста в межах «Новопланівської» частини м. Кам’янця-Подільського, створено картосхеми місць зростання дерев. Матеріали передано УЖКГ Кам’янець-Подільського міськвиконкому.

 

Грантовий проект посольства королівства Нідерландіув, МАТРА: «Збереження Дністровських водно-болотних угідь шляхом удосконалення менеджменту та участі громадськості»

Мета: оцінка стану біорізноманіття та ландшафтів, антропогенного впливу та збалансованого природокористування в межах ВБУ.

Виконавець: Любінська Л.Г., Матвєєв М.Д.

Термін виконання: 2010-2011 рр.

Результати: Під час виконання проекту проводиться наукове дослідження сучасного стану біорізноманіття, ландшафтів, вивчення особливостей міграції птахів, видового різноманіття рослин. Одним із аспектів є вивчення антропогенного впливу на території ВБУ та виявлення загроз біорізноманіттю і екосистемам. Для покращення управління територіями і біоресурсами в результаті аналізу стану флори і фауни, впливів на їх стан, водне середовище будуть розроблені методичні рекомендації.

 

Грантовий проект Британського товариства захисту кажанів, фонду «Дарвінівська ініціатива» і Фулбрайта «Моніторинг кажанів в Україні»

Виконавець: Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О., Дребет М.В., Сидорчук Ю.В. спільно із науковцями Інституту зоології Шмальгаузена (керівник О.В. Годлевська).

Термін виконання: 2010-2015 рр.

Результати: проведено обліки на стаціонарних маршрутах за допомогою детектора, проводиться вивчення видового складу та чисельності кажанів в Придністров’ї.

 

Держбюджетна тема «Розроблення проекту організації території національного природного парку «Подільські Товтри», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів»

Мета: розробка проекту організації території національного природного парку «Подільські Товтри» та напрямків управління природними ресурсами в сучасних умовах.

Виконавці: Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Козак М.І.

Термін виконання: 2011-2012.

Результати: проведено історичний огляд флори і фауни НПП «Подільські Товтри», аналіз созофітів, аналіз загроз.

 

Держбюджетна тема «Розробка буферної зони Дністровського екологічного коридору»

Мета: встановлення буферної зони в межах Хмельницької області, аналіз її цілісності та визначення перспектив її формування.

Виконавці: Любінська Л.Г., Касіяник І.П.

Термін виконання: 2011.

Результати: Надано інформацію про рослинний покрив в межах буферної зони на території Хмельницької області, вказано загрози та перспективи розвитку зони.

 

Держбюджетна тема № 0113U000487 «Розробка методики сталого використання та збереження біорізноманіття водойм і боліт Поділля»  

Мета: розробка технології сталого використання, збереження та збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, а також збереження біорізноманіття.

Виконавці: Матвєєв М.Д., Любінська Л.Г., Григорчук І.Д., Оптасюк О.М., Тарасенко М.О., Козак М.І., Касіяник І.П., Кузь І.А., Іванов А.А., Семенченко І.А.

Термін виконання: 2013-2014.

Результати: проведено дослідження біорізноманіття водойм та боліт Поділля, здійснена розробка біотехнічних заходів сталого використання, збереження та відтворення біоресурсів.

 

Держбюджетна тема № 0110U006076 «Розробка системної оцінки та моніторингу генофонду домашніх тварин»

Метою роботи є: розробка і методичне обгрунтування оптимальної системи та селекційного поліпшення генофонду домашніх тварин на основі комплексної оцінки, відбору і підбору тварин з використанням методів генетики та інформаційних технологій.

Виконавці: Любинський О.І.

Термін виконання: 2013-2014 р.

Результати:

  1. Селекційно-генетичні аспекти формування продуктивного потенціалу прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи.
  2. Генетична оцінка різних ліній  прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи.
  3. Селекційно-генетична оцінка вим’я у корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи.
  4. Особливості відтворювальної здатності корів прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи.
  5. Селекційно-генетичні особливості племінних якостей високопродуктивних корів буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи.

 

Держбюджетна тема № 0110U006076 «Еколого-генетичний, біологічний, хімічний, фізико-географічний моніторинг біорізноманіття Поділля і Буковини»

Метою роботи є: розробка та методичне обгрунтування генетико-екологічного біорізноманіття, виявлення генотипів за QTL при прогнозуванні якості продукції, моделювання стану довкілля на основі системної оцінки та інформаційних технологій.

Виконавці: Любинський О.І., Лясота О.Л., Чернюк Г.В., Касіяник І.П., Рибак І.П., Матвійчук Б.В., Любинська І.Б., Мисько В.З., Самар В.М., Придеткевич С.С.

Термін виконання: 01.01.2012- 01.12.2015 рр.

Результати:

Розроблено методичне обгрунтування генетико-екологічного біорізноманіття.

Проаналізовано сучасні аспекти екогентичних досліджень у системі збереження біорізноманітності.

 

Госпдоговірна тема (договір № 52/13 від 05.09.2013 р. та договір № 52/13 від 05.09.2013 р.) «Екологічне обстеження прилеглих територій до земель, які використовуються ПАТ «Подільський цемент»

Метою роботи є виявлення рідкісних видів флори, фауни, рослинних угруповань та ландшафтів.

Виконавці: Любінська Л.Г., Касіяник І.П.

Термін виконання: 2013 р.

Результати. Тема виконана на замовлення ПАТ «Подільський цемент». Проведено експедиційні дослідження стану типових і рідкісних  біотопів, рідкісних видів флори і фауни прилеглих до земель ПАТ (кар’єрів, промислово-виробничої території). Виявлено трансформаційні процеси, види відновлення екосистем та вплив цементного виробництва на природні екосистеми.

 

Проект Товариства охорони птахів України «Моніторинг фонових видів птахів України»

Метою роботи є встановлення чисельності фонових видів птахів природних біотопів.

Виконавці: Матвєєв М.Д., Тарасенко М.О.

Термін виконання: 2013 р.

Результат. Проведено дослідження та виявлено видовий склад та чисельність птахів в типових природних біотопах (лісові масиви) в межах півдня Хмельницької області.

 

Грантовий проект NIKO та Всеукраїнського благодійного фонду «Крона». «Впровадження системи екологічного використання та охорони довкілля в межах територіальної громади м. Кам’янець-Подільський на прикладі Смотрицького каньйону» (Грантова програма «За життя в чистому довкіллі!»)

Виконавці: Любінська Л.Г.

Термін виконання: 2013-2014 рр.

Результати: екологічний аналіз стану ґрунту та води; проведення розчистки території від побутового сміття та самосіву; розрівнювання та підготовка ґрунту для посадки рослин.