Подяка за проходження педагогічної практики

Керівництво НВК І-ІІІ ступенів №12 ім. Л. Дмитрика м. Кам’янця-Подільского виголосило подяку студентам природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка напряму підготовки 6.040104 Географія*: Фелезюк Оксані, Сахобієвій Лілії та Новосад Богдані, які успішно та на високому рівні пройшли педагогічну практику. Також виголошено подяку старшому викладачу кафедри географії та методики її викладання Миську Володимиру Зіновійовичу за якісну підготовку студентів.