Ми у Facebook

Конференції та семінари

Поділитися в соціальній мережі!

Конференції та семінари

План роботи наукових семінарів

кафедри географії та методики її викладання

(на І семестр 2019-2020 н.р.) 

№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення
1. «Ландшафтно-екологічна оптимізація системи лісокористування Хмельницької області» Колектив кафедри 26 вересня 2019
2. «Еколого-географічні аспекти функціонування водосховищ малих ГЕС» Колектив кафедри 25 жовтня 2019
3. «Природні туристично-рекреаційні ресурси Середнього Придністер’я» Колектив кафедри 20 листопада 2019
4. «Проблеми збереження ландшафтного різноманіття Кам’янецького Придністер’я» Колектив кафедри 21 грудня 2019

 

План роботи науково-методичних семінарів

кафедри географії та методики її викладання

(на І семестр 2019-2020 н.р.) 

№ з/п Тема доповіді Виконавці Терміни виконання
1.  «Новий навчальний курс 11 класу “Географія”: зміст, структура та особливості вивчення через призму викладання географічних дисциплін у ВНЗ» асистентМисько В.З. 27 вересня 2019 р.
2. «Сучасні підходи використання інформаційних технологій на уроках» к.г.н.,ст. викладач

Гарбар В.В.

18 жовтня 2019 р.
3. «Розвиток зеленого туризму в ОТГ Хмельницької області» к.г.н.,ст. викладач

Лісовський А.С.

18 листопада 2019 р.
4. «Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України» асистентМатвійчук Б.В. 17 грудня 2019 р.

 

План роботи наукових семінарів

кафедри географії та методики її викладання

(на ІІ семестр 2019-2020 н.р.) 

 

№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення Позначка про виконання
1. 2 3 4 5
1 «Транспортна інфраструктура як фактор розвитку малого бізнесу (на прикладі Хмельницької області)» Колективкафедри Січень 28 січня 2020 р.
2 «Генезис чорноземів в межах Подільської височини» Колективкафедри Лютий 21 лютого 2020 р.
3 «Подієвий туризм Кам’янець-Подільського району: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» Колективкафедри Березень 24 березня 2020 р.
4 «Ефективні форми організації геотуризму в Подільському регіоні» Колективкафедри Квітень 15 квітня 2020 р.
5 «Ритмічність формування каньйоноподібних долин на прикладі Смотрицького каньйону» Колективкафедри Травень 15 травня 2020 р.
6 «Сучасний стан автодоріг Староушицького напрямку, як чинник розвитку зеленого туризму» Колективкафедри Червень  25 червня 2020 р.