Поділитися в соціальній мережі!

Наукові гуртки та проблемні групи

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

1. “Pollen and Spores” 

Керівники:

к. б. н. доцент Оптасюк О. М.

 

2. «Профілактика захворювань адиктивної поведінки учнівської та студентської молоді»

Керівники:

к.б.н., доцент Плахтій П. Д.

 

3. «Сучасні аспекти моделювання і прогнозування стану довкілля на Поділлі»

Керівники:

д.п.н., професор Семерня О. М.

 

4. «Екологічні аспекти здоров’я та раціонального харчування людини»

Керівники:

д.с.-г.н., професор Любинський О. І.,

ст. викл. Душанова Т. В.

 

5. «Група картографічного моделювання»

Керівники:

к.геогр.н., доцент Рибак І.П.,

ст. викл. Любинська І.Б.

 

6. «Проблеми палеогеографії Поділля»

Керівники:

к.геогр.н., доцент Касіяник І.П.,

асистент Матуз О.В.

 

НАУКОВІ ГУРТКИ

1. Краєзнавчо-туристичний гурток «ТУМАЛТ»

Керівники:

к.геогр.н., ст.викладач Лісовський А.С.,

к.г.н. ст. викладач Придеткевич С.С.,

асистент Матвійчук Б.В.

 

2. «Сучасні аспекти методики викладання географії»

Керівники:

д.пед.н., професор Мендерецький В.В.

асистент Мисько В.З.

 

3. «ГІС-технології в географії»

Керівник:

к.геогр.н. ст. викладач Гарбар В.В.