Поділитися в соціальній мережі!

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, і зокрема на природничому факультеті, з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профспілкова організація студентів (профком студентів) Університету, яка входить до Профспілки працівників освіти і науки України.

Первинна профспілкова організація студентів К-ПНУ ім. Івана Огієнка – це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів членів своєї організації.

Члени профспілки мають право:

-на представництво та захист профспілкою їх прав та інтересів;

-на участь в акціях та заходах, які проводить профспілка;

-обирати і бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;

-на одержання матеріальної допомоги, пільгових путівок на оздоровлення та відпочинок, на підставі рішення первинної профспілкової організації тощо.

Члени профспілки зобов’язані:

-визнавати та виконувати Положення про Профспілки;

-регулярно сплачувати членські внески;

-особисто брати участь у діяльності профспілкових організації;

-виконувати рішення профспілкових органів

Студентське самоврядування – студентська громадська організація, метою якої є вирішення питань студентського життя.
Виконавчим органом студентського самоврядування в Університеті є Студентський сенат. В кожному кожного факультеті є свій представник. Для кожного студента-першокурсника важливим кроком є самоорганізація Ми завжди раді вітати нових енергійних студентів, які бажають працювати в студентському колективі.
Завданням Студентського сенату природничого факультету є забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема щодо організації навчального процесу: сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів, діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів та молодіжними організаціями.

Члени Студентського самоврядування активно відвідують національні та Міжнародні студентські форуми, беруть участь у вирішенні питань студентського обміну між вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном. Ми допомагаємо студентам у поїздках на стажування, конкурси наукових робіт, олімпіади, спортивні змагання.
Представники Студентського сенату є членами Вченої Ради Університету.
Згідно з Законом України “Про Вищу освіту” та Статутом Університету, за погодженням з органом студентського самоврядування, приймається рішення про відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання, переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладів за державним замовленням, на навчання за контрактом, переведення осіб, які навчаються за контрактом, на навчання за державним замовленням.